Stara Džamija

Stara Džamija

U centru Plava, na zidinama nekadašnjeg starog Dizdarevog grada, davne 1471. godine Osmanlije su sagradile prvu džamiju u Plavu, to je Stara, Drvena, Carska odnosno Asker džamija kako se nekad nazivala jer je pravljena za turske vojnike – Askere.

Tada je bila u potpunosti izgrađena od drveta, dok danas ima nešto drugačiji izgled, jer je preživjela i nekoliko renoviranja. Zbog originalne arhitekture, duboreza i arabeski, kamene i drvene gradnje, galerije, soferluka i vitkog drvenog minareta zakonom je zaštićena kao spomenik kulture.