Likovna i Vajarska kolonija

Likovna i Vajarska kolonija

Organizator je Centar za Kulturu – Plav, međunarodnog je karaktera, okuplja umjetnike likovnih i vajarskih stvaraoca. Trajanje manifestacije je 10 dana.