Dani behara

Dani behara

Ovo je manifestacija koja najavljuje proljeće na Prokletijama i početak turističke sezone. Održava se u maju. Organizatori manifestacije su: Centar za Kulturu Plav uz podršku turističke organizacije.

Dani behara predstavljaju manifestaciju koja najavljuje brojne manifestacije, među kojima najpoznatiju Dane borovnice. Svake godine „Dani behara“ obogaćuju se novim sadržajima koji prepoznaju kulturu, običaje i tradiciju naroda sa ovih prostora, što je glavni cilj manifestacije.